زندگی...

زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن
گردشـــی در کوچــه باغ راز کن

هر که عشقش در تماشا نقش بست
عینک بد بینی خود را شکسـت

علـت عـاشــــق ز عـلتــها جــداســـت
عشق اسطرلاب اسرار خداست

من مـیـــان جســـمها جــان دیـــده ام
درد را افکنـــده درمـان دیـــده ام

دیــــده ام بــر شـــاخه احـســـاســها
می تپــد دل در شمیــــم یاسها

زنــدگــی موسـیـقـی گنـجشـکهاست
زندگی باغ تماشـــای خداســت

گـــر تـــو را نــور یـقیــــن پیــــــدا شود
می تواند زشــت هم زیبا شــود

حال من، در شهر احسـاسم گم است
حال من، عشق تمام مردم است

زنـدگــی یــعنـی همیـــــــن پــروازهــا
صبـــح هـا، لبـخند هـا، آوازهـــا

ای خــــطوط چهــــره ات قـــــــرآن من
ای تـو جـان جـان جـان جـان مـن

با تـــو اشــــعارم پـر از تــو مــی شـود
مثنوی هایـم همــه نو می شـود

حرفـهایـم مــــرده را جــــان می دهــد
واژه هایـم بوی بـاران می دهـــد


مولانا

/ 5 نظر / 14 بازدید
من

همين الان تابلويي كه سالها پيش از مشهد خريديم جلومه. روش نوشته: زندگي زيباست ، كو چشمي كه زيبايي ببيند

آراز

زندگی زیباست ای زیبا پسند زیبه اندیشان به زیبایی رسند یاشاسین

GH♥az♥AL

سلامممممممممممممممممممممممممممممممممممم شعرتون خیلی خیلی قشنگ بود[قلب] خوشحالم کِ اومدم وبتون[پلک]

یونس

خوندموتون. با شوریده لعل بروزم.

شیدا

اما زندگی منی یوردی