سلام به سپیدی سحر!!!

بر گرفته از کتاب "سووشون" اثر ماندگار سیمین دانشور:

"گریه نکن خواهرم. در خانه‌ات درختی خواهد رویید و درخت‌هایی در شهرت و بسیار درختان در سرزمینت. و باد پیغام هر درختی را به درخت دیگر خواهد رسانید و درخت‌ها از باد خواهند پرسید در راه که می‌آمدی، سحر را ندیدی؟"

/ 5 نظر / 20 بازدید

من امروز ميوه ميخواهم. نميتوانم صبر كنم تا درختانم برويد. امروز جهان فرق كرده. يك ميوه از من و بقيه از ديگران. اينست سياست ما.

من

هوا بس ناجوانمردانه سردست

وحید

روزگار غریبیست نازنین

حسن

اي بابا چشمت زديما. پس كجايي؟

يار

كجايي؟ غيبت كافي نيست؟