بحث مدیریتی ؛سنجش عملکرد

اخیرا بیشتر مطالبم پیرامون مباحث محیطی از نظر سیاسی و اجتماعی و به نوعی متاثر از محیط است ولی پست امروزم مربوط به رشته تحصیلی فوق لیسانسم و تجربه مدیریتیم است ما در زندگیمان به طور خواسته و ناخواسته درگیر مسائل مدیریتی هستیم که در بعضی از مواقع با توجه به مهارتهای زندگی و تجربیات و بعضی مواقع نادر بصورت علمی آنها را با درایت حل می کنیم ولی در هر حال تجربه مثل همیشه در مسائل مدیریتی نقش اساسی دارد در اینجا به یکی از این موارد اشاره می کنم و شما بعد از خواندن این پست اگر به زندگیتان فلاش بک بزنید قطعا خیلی از این موارد را خواهید که شما هم عملکرد موفقی داشتید!!!!! 

                                       سنجش عملکرد

پسر کوچکی وارد مغازه ای شد، جعبه نوشابه را به سمت تلفن هل داد و بر روی جعبه رفت تا دستش به دکمه های تلفن برسد و شروع کرد به گرفتن شماره.
مغازه دار متوجه پسر بود و به مکالماتش گوش می داد.
پسرک پرسید: خانم، می توانم خواهش کنم کوتاه کردن چمن های حیاط خانه تان را به من بسپارید؟
زن پاسخ داد: کسی هست که این کار را برایم انجام می دهد !
پسرک گفت: خانم، من این کار را با نصف قیمتی که او می دهد انجام خواهم داد!
زن در جوابش گفت: که از کار این فرد کاملا راضی است.
پسرک بیشتر اصرار کرد و پیشنهاد داد: خانم، من پیاده رو و جدول جلوی خانه را هم برایتان جارو می کنم. در این صورت شما در یکشنبه زیباترین چمن را در کل شهر خواهید داشت.
مجددا زن پاسخش منفی بود.
پسرک در حالی که لبخندی بر لب داشت، گوشی را گذاشت.
مغازه دار که به صحبت های او گوش داده بود به سمتش رفت و گفت: پسر...، از رفتارت خوشم آمد؛ به خاطر اینکه روحیه خاص و خوبی داری دوست دارم کاری به تو بدهم.
پسر جواب داد: نه ممنون، من فقط داشتم عملکردم را می سنجیدم.
من همان کسی هستم که برای این خانم کار می کند !

آیا ما و شما هم میتوانیم چنین خود ارزیابی از کار خود داشته باشیم؟ به نظر من بله

نظر شما چیه؟؟؟

/ 3 نظر / 13 بازدید
I am

با وجود قديمي بودن زيبا بود.

موبارک

sevgilim bu novruz bayramını bütün vujudumla sənə təbrik deyirəm . bu il sənə düşərli olsun əzizim .

همکار

اگه بشه که خیلی خوبه