گزيده

شيخ محمد خيابانی:

      ياشاسين آزادليغی ياشاتماغيچون ياشايان ملت

شريعتی:

     نمی دانم پس ازمرگم چه خواهد شد نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت ولی بسيار مشتاقم که از خاک اندامم سوتکی سازد گلويم سوتکی باشد به دست کودکی هشيار و بازيگوش و او يکريز و پی درپی دم گرم خويش را در گلويم سخت بفشارد تا خواب خفته گان آشفته وآشفته تر سازد بدينسان بشکند دائم سکوت مرگبارم را.

/ 1 نظر / 2 بازدید
araz

ميللت يولودور حاق يولودور تودوغوموز يول اراز