شعر

     سال ها دل طلب جام جم از ما میکرد

                                               آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا ميکرد

ترجمه:

    کونلوم ايللر بويو جم جامی تمنا ايله دی

                                             وارينی اوزگه دن اوز ووردو تقاضا ائله دی 

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
pania

وبلاگ خوبی دارین

بهمن

گفتم صنما لعل و لبانت نمکی گفتا نمکی تا نمکی --------------------------------------------------------- ما واژه پرانيم که تا باز ايد بازی که هوا گرفت کی بازايد گر طالع برگشته من باز ايد هم واژه بدست ايدوهم بازايد