در سوگ یک مرد

ناصر حجازی مرد بود.یک مرد تمام عیار, مردی که چاپلوسی نکرد و محبوب مردم بود,راز این محبوبیت در چه بود؟آیا کسی حجازی را تبلیغ می کرد؟آیا ناصر خان ادعای عرفان یا خدایی یا معصوم بودن می کرد؟قطعا هیچکدام از این مسائل نبود! بلکه فقط و فقط او از جنس مردم بود,با مردم رو راست بود و حرفش را بدون تملق می زد.یک بار در زمان دانشجوئیم در مسابقات فوتبال دانشگاهی با تیمی بازی می کردیم که آتیلا پسر مودب ناصر خان در آن تیم بازی می کرد و آن روز ناصرخان به تماشای بازی آمده بود و تا آخر ایستاد و با وقار و چهره خوش تیپش به تماشای بازی ما پرداخت.(هیچوهت لباس و تیپ آنروز ایشان از یادم نمی رود!)ما مساوی کردیم و ناصر خان به سمت تیم ما آمد و ما را تشویق کرد و مخصوصا به من گفت که از بازی من خوشش آمده و من را تشویق کرد و این برای من یک افتخار بود,یک بار نیز در فرودگاه ارومیه دیدمش که کاندیدای ریاست جمهوری شده بود و از نزدیک خدود ده دقیقه با هم صحبت کردیم و مثل همیشه خوش تیپ و مردمی و صاف و سالم و متواضع.در وصف ناصر حجازی این شعر کاملا مصداق دارد:  

                                من آن گلبرگ مغرورم که می‌میرم ز بی آبی
                                  ولی با منت و خواری پی شبنم نمی‌گردم    

/ 5 نظر / 15 بازدید
در عجبم

اون مرد و جماعت مرده پرست بار ديگر بيدار شدن. اينروزها همه از خوبي اون خواهند گفت از افتخاراتش از اعمالش. اما كسي هست كه دسته گلي رو كه امروز بر مزلرش ميذاره ديروز به خودش تقديم كرده باشه. در عجبم از اين جماعت مرده پرست (پي نوشت: البته منظور شما نيستينا)

تلخك

مرگ ديگران تلنگريست براي ما بيدار شويم

ياور

روحش شاد

بهزاد مهكي

دلم خيلي تنگه. پس از 7 روز هنوز نتوانستم با پرواز عقاب پاكباز، كنار بيايم. من هم 2 مطلب در مورد تختي نسل ما، نوشته ام كه خوشحال ميشوم نظر شما را هم داشته باشم.

عنوان جالبی دیدم.شاید بازگو کردنش بد نیست.#ای مرگ،گلر ما که روی زمین بود.پس fairplayات کو؟#پرواز ناصر را همیشه باور داشتیم و اگر پرواز نمیکرد مبهوت بودیم ولی الان برای پرواز کردنش ملتی مبهوت مانده اند و آرزوی بی پروازی او را داشتند.