هنر نزد ایرانیان است و ........

 

در خبر ها خواندم که قیمت ها در تهران 433% افزایش پیدا کرده است و هزینه زندگی در تهران با هزینه زندگی در شهرهای بزرگ آمریکا برابری می کند از طرفی چون خودمان نیز در تهران مثلا زندگی! می کنیم می دانیم که درآمد هایمان افزایش پیدا نکرده است!این معادله غیر متعارف ریاضی, مهندسی و جامعه شناسی شدیدا ذهنم را مشغول کرده است ولی با بررسی های بعمل آمده به این نتیجه رسیدم که : اولا حتما ما هم به اندازه یک شهروند آمریکایی از رفاه اجتماعی و اقتصادی و  آزادی های مشروع و... برخورداریم و خودمان خبر نداریم مشکل مسکن, بهداشت ,بیکاری, تورم وسایر پدیده ساده و پیچیده را نداریم !! و تنها مشکل ما در حال حاضر عدم تفکیک جنسیتی دانشگاه ها است!!و خلاصه خیلی خوش به حالمان است و بعبارتی به تعبیر "برو بکس" داریم حال می کنیم!! ثانیا با این دخل و خرج  و این معادلات اجتماعی و توسعه یافتگی و منابع غنی زیر زمینی و مدیریت جهانی ما و مدیران بسیار مبتکر!!! واقعا هنر نزد ایرانیان است و بس!!!!!!!! 

/ 2 نظر / 15 بازدید
چي چي

خوب برادر دومان برگرد به زادگاه خودت. محققين بررسي كردن ديدن هزينه زندگي در اردبيل برابر با هزينه زندگي در دهات لاس وگاس است.

چراااااااااااا

تهران شهر ترافيك شلوغي 72 ملتي بي بند و باري عدم اطمينان راستي چرا برخي وطن خودشونو به قصد اين خرابه ترك ميكنن؟