برخیز و...

 

شیخ ابوسعید ابوالخیر برای وعظ به مجلسی پا نهاد. ازدحام مریدان و علاقمندان، جایی برای دیگر مشتاقان سخن شیخ باقی نگذاشته بود. یکی از مریدان ندا در داد که خدا رحمت کند هر که را برخیزد و قدمی پیش نهد تا جا برای دیگران باز شود.

 شیخ از فراز منبر به زیر آمد و عزم خروج کرد. مریدان با تعجب به پرسش نشستند که چه شد؟ آنگاه شیخ فرمود، هر آنچه را می خواستم بگویم، این مرد گفت:

"خدا رحمت کند هر که را برخیزد و گامی فراپیش نهد"

/ 1 نظر / 20 بازدید
sirus

neveshtehaye golchinetun vaghean khube ama ma delemun baraye neveshtehaye khodetun tang shode.