سومین عامل مرگ و میر در جهان!!!

اخیرا در جایی خواندم که استالین سومین عامل مرگ و میر در جهان بوده و حدود دو میلیون انسان را کشته است!با توجه به اینکه ما آشنایانی در جمهوری آدربایجان داریم حکایتهایی را که آنها از حکومت مستبد استالینیستی آنجا تعریف می کردند نشانه ای از همین مسئله است؛یکی از شاعران مسن آدربایچانی تعریف میکرد که در زمان کودکیش در مدرسه وقتی با توجه به استعداد خدادادیش شعر می سروده مسئولین مدرسه تاکید می کردند که بگوید :در سایه توجهات رهبرمان استالین من توانسته ام شعر بگویم!!و بعد ها همین شخص به خاطر دگر اندیشی سالها در سیبری بصورت تبعیدی زندانی بوده و مشقت های زیادی تحمل کرده است! برای شرح حکومت مستبدان که تنها و تنها از یک روش پیروی می کنند می توان به کتاب "قلعه حیوانات" به عنوان یک مرجع نگاه کرد.همچنین برای دوستان عزیز خواندن کتاب "خانه دایی یوسف " را توصیه می کنم تا از مصائب زندگی در شوروی سابق مطلع شد. و اما مطلب زیر نیز که از کتاب مکتوب پائولو کوئیلو است؛جالب بوده و خواندنش می ارزد.

"در کنگره حزب کمو‌نسیت شورو‌ی سابق در هنگام سخنرانی نیکیتا خرو‌شچف که با تقبیح جنایت‌های استا‌لین جهان را شگفت‌زده کرد یک نفر از میان جمعیت فریاد برآورد: رفیق خرو‌شچف، وقتی بی‌گناهان اعدام می‌شدند، شما کجا بودید؟خرو‌شچف گفت: هر کس این را گفت از جا برخیزد. اما هیچ کس از جایش تکان نخورد. خرو‌شچف ادامه داد: خودتان به سوال خودتان پاسخ دادید. در آن زمان من همان جایی بودم که الان شما هستید"

/ 4 نظر / 14 بازدید
man

bakhshhaii az har 2 ketab ro motalee kardam. be dustam ham tosie mikonam

مهدوی

سلام " توهین دبیر یکی از تشکلهای سیاسی به خبرنگاران و واکنش خبرنگاران "

در جهان امروزی برای سومین عامل مرگ و میر نمیتوان فقط روی استالین زوم کرد.بهیچوجه جنایات استالین و هیتلر که دنیارافقط بخاطر پیروی از عقاید یک عده به خاک و خون کشید و 25 میلیون انسان را نابود کرد و در مسیر توسعه جهانی سالها خلل و فاصله انداخت مقایسه نمود.

لطیف

افکار آدمها هیچ فرقی نکرده فقط قیافه ها یک کمی