يورا بيلمز يوللار مني

۱۳۸٦/۱٢/۱۱
بحث کاری

                                                                                   
امروز می خواستم از کارم بنویسم برای اینکار ترجیح دادم دو مطلب که اخیرا


در خبرگزاری برنا در مورد صحبت هایم آورده اند برای شما لینک بدهم. 

دومان

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]