يورا بيلمز يوللار مني

۱۳۸٦/۱۱/٩
 

                                                                                                     

تو به من خنديدي                                                          

         و نمي‌دانستي‘

                   من به چه دلهره از باغچه همسايه

                               سيب را دزديدم

باغبان از پي من تند دويد

سيب را دست تو ديد

غضب آلوده به من كرد نگاه

سيب دندان زده از دست تو افتاد به خاك!

               و تو رفتي . .

              و هنوز. . . .

سالها هست كه در گوش من آرام‘ آرام

خش خش گام تو تكراركنان

مي‌دهد آزارم

و من انديشه‌كنان

غرق اين پندارم:

كه چرا باغچه خانه ما سيب نداشت؟!!

                                                                            (حميد مصدق)

                                                 

دومان

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]