يورا بيلمز يوللار مني

۱۳۸٥/٦/٢٠
يک تجربه برای زندگی کاری

اين مطلبي كه برايتان مي نويسم حتما به دردتان مي خورد پس توصيه مي كنم بخوانيد :

يه روز مسئول فروش ، منشي دفتر و مدير شركت براي ناهار به سمت سلف مي رفتند ... يهو يه چراغ جادو روي زمين پيدا مي كنن و روي اون رو مالش مي دن و جن چراغ ظاهر مي شه ! ...

جن مي گه : من براي هر كدام از شما يك آرزو برآورده مي كنم ...

منشي مي پره جلو و مي گه : اول من ، اول من ! ..... من مي خوام كه توي باهاماس باشم، سوار يه قايق بادباني شيك باشم و هيچ غمي در دنيا نداشته باشم.

بعد آقاي جن منشي را ناپديد مي كنه !

بعد مسئول فروش مي پره جلو و مي گه : حالا من ، حالا من ! من مي خوام توي هاوايي كنار ساحل لم بدم، تا آخر عمرم راحت زندگي كنم!بعد مسول فروش

ناپدید میشه!!

بعد آقاي جن به مدير مي گه : حالا نوبت شماست.

مدير مي گه : من مي خوام كه اون دوتا هردوشون بعد از ناهار توي دفتر من باشند.                          

                                                      

نتيجه اخلاقي :  هميشه اجازه بده كه اول رئيست صحبت كنه .

 

 

                                        

دومان

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]