يورا بيلمز يوللار مني

۱۳۸٤/۸/۳
 

             

      

امروز بيست و يكم رمضان است و باز علي (ع) تنها ست !

 

علي(ع) را تحجر و كينه و جهالت كه در مقابل عدالت و روشنگري علي(ع) متحد  شده بودند به شهادت

 

 رساندد.

 

آنقدر به او اتهام  زدند آنقدر براي او روايتهاي نادرست گفتند كه زماني كه در محراب ضربت خورد

 

عده اي تعجب كردند كه مگر علي(ع) نيز نماز مي خواند!!!

 

علي(ع) تنهاست و سر در چاه كرده و مي گريد بغض علي از چه گرفته است؟

 

و ما به مظلوميت او و به گريه هاي او و تنهائي او مي گرييم چرا كه استادمان شريعتي آن را به ما آموخته

 

است.

 

علي(ع) مظهر شجاعت شهامت صداقت فداكاري و عدالت است.

 

و اما ما شيعيان ايشان چطور؟!!!

 

چرا ريا و تملق و تهمت و افترا ارزانترين كالا در جامعه شده است؟؟!!!

 

و باز مي بينيم كه علي(ع) تنها ست و ..................

                                            

دومان

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]