يورا بيلمز يوللار مني

۱۳۸۳/۱۱/۳٠
 

           

                                                                    

                   اين حسين کيست که عالم همه ديوانه اوست

 

         اردبيليها عاشق حسين(ع)و عباس هستند آنها عباس را مظهر غيرت

    ميدانند.اين روزها اردبيل ديدنی تر است.همه عاشق همه سراپا شور همه

    عزادار و در دسته های عزاداری نام حسين(ع)عباس؛علی اکبر؛رقيه و .....

     علی اصغر که مرا ناخودآگاه به ياد دنيز و اولدوز می اندازد.چرا که من برای

     دخترانم نذر کرده بودم.

      حسين(ع)آزاد مردی است که برای آزادگی و آزادی مبارزه کرد و بخاطر -

       آزادی خود و عزيزانش را فدا کرد.حسين(ع)شهيد راه آزادی است و در-

       تاريخ ملل جاودان مانده است.

    در ماه محرم بايد در اردبيل بود و معنی اين شعر را درک کرد:

 

                  شمعدی حسين؛بيز اونا پروانه يوک

               عشقی ووروب کلليه ديوانه يوک

 

 

                        

    

دومان

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]