يورا بيلمز يوللار مني

۱۳۸۳/٦/٢۱
غار حرا

                                     

 

                                    حضرت محمد(ص)

                                     انقلابگری بزرگ

    سال ۱۳۸۱ به همراه همسرم به مکه مشرف شديم.اين سفر بسيار

     باشکوه وجالب بود.از همه جالب ميتوان به صعودمان به غار حرا که در

     بالای يک کوه با شيبی تند در ارتفاع جند صد متری  با پرتگاههای خطر-

    ناک قرار دارداشاره کرد.در درون غار يک نفر ميتواند قرار بگيرد.چيزی که مرا در

    آنجا تحت تاثير قرار داد نگاهم به ايشان به عنوان يک انقلابگر بزرگ بود

    که ميتوان بزرگی و استقامت وتلاش يسيار بزرگی که ايشان به عنوان

    برگزيده خدا برای ايجاد اين انقلاب بزرگ که بعد از گذشت بيش از ۱۴۰۰

    سال ادامه دارد و بر پيروان او نيز اضافه ميشود احساس کرد.امروزه

    مبينيم که انقلابهای بزرگی به فروپاشی و انحراف منجر شدند ولی انقلاب

    آن حضرت در سراسر جهان ادامه دارد.عيد مبعث را به شما تبريک

     عرض می نمايم.

دومان

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]