يورا بيلمز يوللار مني

۱۳۸٢/۱٢/۱٢
اين حسين کيست که عالم همه ديوانه اوست!
تقديم به آزادگان که حسين الگوی آنان است:

عجب حالی دارم امشب! امروزو امشب برای مظلوميت حسين گريه کردم.امروز و

امشب متعلق به عباس غيرتمند است ترکها غيرت عباس را می ستايند اردبيليها

عاشق ابولفضل هستند.

عزاداری در اردبيل شور وحال ديگری دارد .در اين قسمت شعری را که دسته عزاداری

کوچه علی در روز عزاداری در بازار اردبيل زمزمه می کردند تقديم می کنم:

يا فاطمه گوز ياشيمی بازاره گتيرديم

درگاهووه بير عده اوورک ياره گتيرديم

وئيررم قسم اللرده اولن اوغلووا زهرا

بيچاره لره ايله اووزون چاره گتيرديم

گوز ياشيميله يازديم عريضه قره اوزده

بو طرزيله دل دردينی اظهاره گتيرديم

سنده منی مايوس ايلمه اصغره خاطر

حاجت اليمی طفل لبن خواره گتيرديم

بو قاره گئين لر کيمی منده گوزی ياشلی

درديم دئمگه محرم اسرار گتيرديم

شرمنده گدا مثلی عزاداره قوشولدوم

سهم آلماقا حاجت الی درباره گتيرديم

هرکيم دئيدی واردور مرضيم يوخدور علاجی

نسخه يازا عباس علمداره گتيرديم

بو بزم غمه منده رقيه عوضينده

لاي لای دئيمگه اصغره گهواره گتيرديم


کوچه علی در اردبيل محلی است که من در آنجا بدنيا آمده ام(علی کوچه سی

اوشاغيام) که مثل تمام مردم اردبيل عاشق حسين هستند.
دومان

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]