يورا بيلمز يوللار مني

۱۳۸٢/۱۱/۱٥
طنز:چرا ما کانديدای مجلس نشديم!
نظر به اينکه دوستان در مورد عدم کانديداتوری آقای موز آلان وعلی الخصوص بنده

سوال ميکنند لاجرم در اينجا پاسخ گفته واعلام ميکنيم که بدلايل ذيل کانديدا نشديم:

ا-ما پول نداشته ودوستان پولداری نداريم و از رانت نيز تا کنون استفاده نکرديم.

۲-بنا بر قانون انتخابات هر کانديدا بايستی از دو شکل استفاده بکند ولی ما فقط يک شکل

داريم مخصوصا موزآلان که فقط با کلاه اختصاصيش عکس مي اندازد.

۳-ما چون از مرخصيهای اداريمان استفاده کرده ايم فرصتی برای رفتن به مجالس ترحيم

به جهت جمع آوری رای نداريم.

۴-بادنمای ما يک جهته است و مثل کانديداهای ديگر به چند جهت چرخش نميکند.

۵-از همه مهمتر ما زياد خو ب فارسی حرف نمی زنيم مخصوصا موز آلان.

۶-ما خالی بندی بلد نيستيم وهرچه ميدانيم می نويسيم.

۷-ما را قبل از آنکه هيئتها رد صلاحيت بکنند دوستانمان رد می کردند.وزحمت آنان را کم می

کردند.

۸-ما مثل اغلب کانديداها در هنگام انتخابات دارای مدرک دکتری نيستيم.

۹-اگر ما رد شده بوديم اولا پارتی نداشتيم ثانيا تائيديه ما در روز دوم اسفند می آمد.

۱۰-اگر ما کانديدا می شديم انگيزه مردم را با توجه به شور وحال شديدی که دارند کم

می کرديم .

۱۱-اگر دلايل ديگری نيز بياورم احتمالا در تحريريه هم رد می شوم

۱۲-اصلا تو را سنه نه!


موزآلان طنز ترکی است که توسط آقای آغداشلی در هفته نامه آراز نوشته می شود.
دومان

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]