يورا بيلمز يوللار مني

۱۳۸٢/۱٠/٢٥
حرف

   سنين ده بير گون اولار نوبهارين ای بولبول

                                    خزان جفاسينه صبر ائيله؛نوبهاره يالوارما

ترجمه:

   ای بلبل برای تو هم يک روز بهار خواهد شد

   برای جفای خزان صبر کن؛و برای نوبهار التماس نکن

  گزيده: از دوست عزيزم کاظم

     هر پاداش که زندگی به تلاشهايمان بدهد يا ندهد هنگامی که به پايان  تلاشهايمان نزديک ميشويم هر کداممان بايد حق آنرا داشته باشيم که با صدای بلند بگوئيم؛من آنچه در توان داشته ام انجام داده ام.

       

دومان

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]