يورا بيلمز يوللار مني

۱۳۸٢/۱٠/٢٠
حرف

                به عشق

                       به آزادی

                         راههای بسياری است

               به صلح 

                      به انسانيت نيز

              گم نکن وازه های دلت را

                      خط نزن شعرهای بيشمارت را

                           که يکی شعر شکن 

                                  که يکی وازه سوز

                           خسته ام! خسته!

                                  مرا بنواز.....

.                                    مرا بساز......

            از آينه                                                                   

                                                          

دومان

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]