يورا بيلمز يوللار مني

۱۳۸٢/۱٠/٢٠
توضيح

     دومان  کلمه ای ترکی است به معنی  مه

     دومان تخلص من است.

        دومان راجع به آذربايجان می نويسد.

       

دومان

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]