يورا بيلمز يوللار مني

۱۳۸٩/۱٢/۱٦
همه جان و تنم وطنم

                                    

اولین سرود کشور عزیزمان ایران در دوره قاجار با آهنگ سازی موسیقی دان فرانسوی بنام موسیو لومر تدوین شد،این سرود در اصل برای پیانو نوشته شد و یک بار هنگام ورود مظفرالدین شاه و در حضور وی در پاریس اجرا شد، این سرود در ایام پرشور انتخابات سال قبل نیز توسط یکی از کاندیداهای مطرح استفاده شد.اینجا هم می توانید این سروده زیبا و پرخاطره را دانلود کنید

نام جاوید وطن
صبح امید وطن

جلوه کن در آسمان
همچو مهر جاودان

وطن ای هستی من
شور و سرمستی من

جلوه کن در آسمان
همچو مهر جاودان

شنو سوز سخنم
که هم آواز تو منم

همه جان و تنم وطنم وطنم وطنم

بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم


همه جان و تنم
وطنم وطنم وطنم


همه با یک نام و نشان
به تفاوت هر رنگ و زبان


همه شاد و خوش و نغمه زنان
ز صلابت ایران جوان
ز صلابت ایران جوان
ز صلابت ایران جوان

دومان

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]