يورا بيلمز يوللار مني

۱۳۸٩/۱۱/۳
استالین دیکتاتور مستبد!!

                                                                

در قرن بیستم از مشهورترین دیکتاتورها استالین را می توان نام برد.او پس از مرگ لنین وجنگ قدرت ,شروع به تسویه با اعضای پلیت بورو(شورای مرکزی حزب کمونیست) کرده و پس از فراری دادن تروتسکی و اعدام زینونوف با ایجاد یک حکومت مستبدانه خیلی از روشنفکران,نویسندگان ,مردم عادی را تبعید و اعدام و در دادگاه های نمایشی محکوم به اعدام و زندان و تبعید به سیبری کرده و بنا بر آماری می گویند که باعث مرگ حدود دو میلیون نفر شده است!!!! او اصالتا گرجستانی و متولد شهر گوری بوده است ولی از همین گرجستان شمار زیادی را کشته است.به دوستان توصیه می کنم کتاب خانه دایی یوسف را بخوانند و از اوضاع داخلی شوروی سابق آگاه شوند  من این کتاب را خوانده ام بسیار جالبه.

 سه روایت از استالین را اینجا به دوستان در این پست تقدیم می کنم  که حکایت از مستبد بودن این شخص دارد (این موارد ربطی به کتاب مورد اشاره ندارد)

١-استالین رئیس کا.گ.ب را از دوستان وفادار  و گرجستانی خود انتخاب کرده بود و این شخص به حدی قصی القلب بود که در بعضی مواقع استالین به او توصیه می کرده که اینقدر آدم نکش!!!!بعدها خود این رئییس پلیس اعدام شد!!!

٢-در زمانی که استالین سخنرانی می کرده وقتی به سخنان مهیج می رسیده مردم برایش دست می زدند و ابراز احساسات می کردند بعدها در بین مردم افراد تربیت شده شروع به دست زدن کرده و مردم نیز به اجبار دست می زدند,بعدها مامورین مجفی,کسانی را که دست نمی ردند را شناسایی کرده و پس از سخنرانی دستگیر می کردند پس از مدتی در سخنرانی های استالین همه از ترس در جاهایی از سخنرانی همراه با  افراد تربیت شده ک.گ.ب شروع به دست زدن میکردند .دیگر دست زدن ممتد بوده وقطع نمی شده و همه از ترس پلیس مخفی به دست زدن ادامه می دادند که مسئولین تدبیری  می اندیشند و برای اینکار زنگی را پیش بینی می کنند که زمانی که زنگ را به صدا در می آوردند آنگاه تشویق قطع شده و استالین به سخنرانی خود ادامه می داد! 

٣- یک هیات از گرجستان برای ملاقات با استالین به مسکو آمده بود. بعد از جلسه استالین متوجه شد که پیپ اش گم شده و از رئیس کا گ ب خواست تا ببیند آیا کسی از هیات گرجی پیپ او را برداشته یا نه. بعد از مدتی، استالین پیپ اش را در کشوی میزش پیدا کرد و از رئیس کا.گ.ب خواست که هیئت گرجی را آزاد کند. رئیس کا.گ.ب گفت:« متاسفم رفیق، تقریبا نصف هیئت اقرار کرده اند که پیپ را برداشته اند و بقیه هم موقع بازجویی مردند!!

  

دومان

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]